Logo Lyreco
Klimaeffektive transporter

Transporter

Vi samarbejder med PostNord for mere klimaeffektive transporter

Fra vores lager i Växjö i Sydsverige bliver der hver dag sendt ca. 10.000 pakker ud til kunder rundt omkring i Sverige og Danmark med PostNord. Det indebærer mange transporter og dermed også en betydelig indvirkning på klimaet. Så for omtrent et år siden tog vi initiativet til et nyt samarbejde mellem os og PostNord med fokus på hurtigt at finde nye løsninger, som genererer lavere udslip.

Begge virksomheder har en stærk ambition om at mindske sin indvirkning på klimaet. Derfor besluttede vi os allerede fra starten af at prøve på at finde frem til løsninger, som hurtigt kan sikre konkrete udslipsmindskninger. Det handler frem for alt om foranstaltninger, som kan gøre transporterne mere effektive. Og for at kunne foretage en god prioritering, begyndte vi med at analysere vores transportstrømme.

En typisk transport begynder med, at godset fra leverandøren ankommer til lageret. Derfra fragtes det først til PostNords terminal i samme by, hvorefter det lastes om og derefter sendes videre ud til forskellige destinationer rundt omkring i landet. Hvis det handler om store volumener, transporteres godset direkte til kunden. Men ofte lastes det om igen til mindre køretøjer, inden det distribueres til slutdestinationen.

Analyserne af transportstrømmene viste, at det er transporterne med lastbil over store strækninger, der har den største indvirkning på klimaet – ikke kun totalt, men også pr. kolli. Distributionen ud til slutkunderne, den sidste del af leverancen, står for en betydeligt mindre del. Det gav et tydeligt fingerpeg om, hvad man skulle fokusere på for at opnå størst effekt.

Konkrete løsninger gennemføres fra og med 2021

Med udgangspunkt i analyseresultaterne fortsatte diskussionerne for at komme frem til, hvilke forbedringer der er nemmest at gennemføre. I dette arbejde deltager, ud over repræsentanter fra Staples og PostNord, forskere fra Linköpings Universitet, som studerer samarbejdet inden for rammerne af bæredygtig transport.

Prioriteringsarbejdet er i fuld gang, og vi har udarbejdet en række konkrete løsningsforslag, som vi har planer om at komme i gang med i løbet af 2021. Mange af dem resulterer ikke kun i en mindre indvirkning på klima og miljø, men også i en højere kvalitet og en større leveringssikkerhed, hvilket er utroligt vigtigt for os.

I 2021 har vi bl.a. planer om at:

Det er også vigtigt at huske på, at vores kunder også kan bidrage til at mindske transporternes indvirkning på klimaet ved bl.a. at mindske andelen af små bestillinger. Det er en af hjørnestenene i vores kundeprogram Easy on the Planet.

Noget af det, vi arbejder intensivt med, er at gøre det endnu nemmere for kunderne at vælge attraktive, mere klimavenlige løsninger – både med hensyn til transporter og produkter. Når alle aktører i værdikæden arbejder mod samme mål, så kan vi opnå de hurtige mindskninger af udslippene, vi stræber efter.

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form