Logo Lyreco
Rapporter, certificeringer og juridiske krav

Rapporter, certificeringer og juridiske krav

Her kan du se vores bæredygtighedsrapport, politikker, certifikater, bekendtgørelser, relevante lovkrav og andre dokument, som beskriver, påvirker eller verificerer vores bæredygtighedsarbejde.
Staples Solutions Sverige og Danmark arbejder med ledelsessystemer, som opfylder kravene i henhold til SS-EN ISO 14001 (miljø), SS-EN ISO 9001 (kvalitet) og den svenske specifikation SIS-SP 2:2015 Egendeklaration för socialt ansvarstagande (ISO 26000). Ved at systematisere vores bæredygtighedsarbejde ved hjælp af ISO-standarderne sikrer vi løbende forbedringer og målopfyldelse for en bæredygtig udvikling.
Bæredygtighedsmålene formidles til hele organisationen og er tilgængelige for vores kunder, partnere og andre interessenter via vores bæredygtighedsrapport.

Bæredygtighedsrapporter, certificeringer og politikker

Staples Sweden AB arbejder med ledelsessystemer, som opfylder kravene i henhold til SS-EN ISO 14001 og SS-EN ISO 9001. Gennem arbejdet med ISO-certificeringerne systematiserer vi vores arbejde med løbende forbedringer af kvalitet og miljø samt håndtering af arbejdet med at opnå vores bæredygtighedsmål. Målene formidles til hele organisationen og er tilgængelige for vores kunder og partnere via vores bæredygtighedsrapport.

Læs mere 

Kriterier for vores mere miljøvenlige produkter

Et Easy on the Planet-produkt kommer fra leverandører, som har skrevet under på Staples’ adfærdskodeks. Produkterne indeholder ingen stoffer, der er med på REACH’s kandidatliste – Substances of Very High Concern. Et produkt kan også kvalificere sig til Easy on the Planet, hvis det opfylder et eller flere af de kriterier, der gælder specifikt for en bestemt produktkategori.

Læs mere 

Vi hjælper dig med at skabe en mere bæredygtig arbejdsplads.Kontakt os!

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form