Logo Lyreco
Etik, samfund og vores medarbejdere

Etik

Ganske enkelt en reel virksomhed!
Det er alle os, som arbejder her, der er med til at forme Staples. Det er vores fælles værdier, der ligger til grund for, hvordan vi håndterer forskellige spørgsmål og situationer. Det er længe siden, vi besluttede os for at være en reel virksomhed med en tydelig forretningsetik, hvor vi hver især påtager os et stort ansvar. Det er både en forudsætning for at være en engageret samfundsborger og for at drive en succesrig forretning, der er bæredygtig på lang sigt.

 

Ærlighed, retfærdighed og integritet
De tre værdibegreber er grundlaget for vores etiske kodeks, der vejleder alle vores medarbejdere i, hvordan vi skal træffe beslutninger og agere i forbindelse med etiske spørgsmål.
Vores etiske kodeks er et vigtigt værktøj, som styrker hele virksomheden både internt og eksternt. Det hjælper os med at bygge tillidsfulde relationer
mellem os og vores forskellige interessenter – ikke mindst vores leverandører. 

Vi vælger leverandører med omsorg
Vi stiller lige så høje krav til vores leverandører, som vi gør til os selv. Dem, der gerne vil levere sine varer til os, skal vise, at de deler vores syn på ansvarsfuld forretningsførelse og
godkende betingelserne i vores adfærdskodeks for leverandører og producenter. Vores adfærdskodeks tager udgangspunkt i internationale ILO-konventioner og
FN’s børnekonvention og omfatter elleve områder, bl.a. børnearbejde, diskriminering, helbred og sikkerhed. Vores adfærdskodeks finder du her.

Etik i praksis
Da coronapandemien slog til i 2020 havnede vi som mange andre i en presset situation. På trods af meget ekstraarbejde, så sørgede vi for, at covid-kritiske varer nåede frem til de kunder, der havde størst brug for dem, uden at det var forbundet med ekstraomkostninger. Med udgangspunkt i erfaringerne fra covid-19
har vi derefter udarbejdet en ny kontorstandard med produkter og løsninger til et mere sikkert arbejdsmiljø. Vi har valgt at kalde den for Plan C.Læs mere om Plan C her.

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form