Logo Lyreco
Bravida
”Takket være Staples har vi nu en og samme leverandør for samtlige indkøb.
Det føles yderst passende og helt rigtigt, at Bravida, som er en totalleverandør,
nu også har en totalle verandør af såvel arbejdstøj som kontormaterialer”

Bravida AB

Bravida er en service- og installationsvirksomhed med flere end 12.000 ansatte på flere end 180 steder i Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Bravida leverer specialisttjenester og totalløsninger inden for flere teknik- og serviceområder. Serviceområderne omfatter design, projektering, installation, drift og vedligeholdel
se. Bravida Sverige AB har en omsætning på ca. 9,5 mia. SEK.

Opgavebeskrivelse

I 2020 gennemførte Bravida et omfattende udbud inden for arbejdstøj med et tydeligt mål om at finde en samarbejdspartner, som kunne tilbyde en digitalisering af indkøbspro
cessen, hvor en vigtig del var integration med Bravidas indkøbssystem. For Bravida var en anden vigtig faktor i udbuddet at kunne få hjælp med at følge op på og få styr på sine
indkøb. Set ud fra et produktperspektiv ville Bravida finde en rådgivende partner, som ikke bare kunne levere produkter, men også hjælpe med at skabe en opdateret kollektion
med arbejdstøj og personligt beskyttelsesudstyr til alle de forskellige forretningsområder i Bravida.

Staples’ løsning

Staples Branding Solutions er en varemærkeuafhængig aktør på markedet inden for arbejdstøj og personligt beskyttelsesudstyr.
Vi gjorde et stort stykke arbejde ud fra Bravidas grundlag og præsenterede et koncept af produkter, som matchede samtlige krav – såvel tekniske som økonomiske.
Staples præsenterede også sin pakke med tjenester, hvor en kundeunik webportal i form af Staples Netshop sammen med vores interne forædlings- og logistikløsning udgør
platformen i den løsning, som Staples i dag leverer til Bravida. Staples Netshop, vores webportal, er kundetilpasset efter Bravidas sortiment og indeholder Bravidas forskellige tekniske områder, som tilbyder såvel forskellige sortimenter som forskellige logoer. Det er også muligt at uddele tilladelser til de enkelte bestillere, så de kan se forskellige dele af sortimentet.
Et spændende projekt, som stillede helt nye krav, er Bravidas initiativ GreenHub, der blev lanceret den 1. september 2021. Kort sagt er GreenHub et koncept, som bygger på
en klimavenlig og helt fossilfri levering af Bravidas serviceydelser i storbyer, hvor installatøren kommer rundt på elcykel, elknallert eller ganske enkelt til fods.
Dermed stilles der også helt nye krav til Staples som leverandør af tøj, der lever op til disse nye forudsætninger. Også her bliver Staples’ stilling som
varemærkeuafhængig leverandør en tydelig fordel for Bravida og virksomhedens medarbejdere. Bravida har også for nylig indgået en aftale med Staples inden for kontor- og forbrugsmaterialer. Ved at benytte hele Staples’ sortiment som en ”one-stop shop”, så kommer Bravida til at opnå synergier og besparelser – ikke mindst set ud fra et miljømæssigt synspunkt – ved at benytte Staples’ omfattende program inden for bæredygtighed: Easy on the Planet.

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form