Certifieringar och standarder

Om du väljer Staples får du mycket mer än bara en ledande leverantör av kontorsprodukter. Staples Corporate Responsibility (CR) arbete omfattar vårt engagemang i det samhällsansvar vi har som företag. Staples CR är uppbyggt kring fyra grundpelare - samhälle, mångfald, miljö och etik - och uttrycker vår önskan att bidra till samhället, verka för mångfald, ta ansvar för miljön och agera på ett etiskt korrekt sätt. Vi är medvetna om hur våra beslut påverkar våra intressenter och samarbetar med dessa för att ta fram ömsesidigt gynnsamma lösningar. Vi går från ord till handling inom vårt ansvarstagande.

Läs vår Corporate Responsibility (PDF)

RISE's uttalande om Staples hållbarhetsarbete - ISO 26000

Staples uttalande - ISO 26000 (PDF)

Staples egendeklaration - ISO 26000 (PDF)

 

              
Hållbarhetsrapport 2017EU CSR Report 2016


Läs vår svenska hållbarhetsrapport 2016

Läs vår svenska hållbarhetsredovisning 2015

Läs vår globala hållbarhetsredovisning

Arkiv - tidigare hållbarhetsredovisningar

Staples Denmark ApS arbejder med et management system, der er i overensstemmelse med ISO 14001 og ISO 9001. Gennem arbejdet med at ISO-certificere, systematiserer vi vores arbejde med løbende forbedringer af kvalitet og miljø og til at håndtering af vores bestræbelser på at nå vores mål for bæredygtighed. Målene kommunikeres til hele organisationen og er til rådighed for vores kunder og samarbejdspartnere gennem vores bæredygtighedsvejledning. 

 

        ISO 9001 (pdf)    ISO 14001 (pdf)   ISO 26000 (pdf)

 

 

 

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form