Logo Lyreco

Sætter dit tonervalg dine medarbejderes sundhed på spil?

Del via:
  • Samsung

Hvor sundt er det at indånde luften på den arbejdsplads, du tilbyder dine medarbejdere?

Med en stadig stigende luftforurening i hele verden er det sidste, moderne medarbejdere har lyst til, at skulle arbejde i et potentielt farligt kontormiljø. Desværre siger eksperterne, at vi uden at tænke over det måske forurener vores arbejdspladser med emissioner fra teknologisk kontorudstyr, som fylder vores lunger med kræftfremkaldende stoffer og oven i købet forårsager skade på ufødte babyer.

Bevidste virksomhedsejere indser nu, at det er tid at handle. De kommer hurtigt frem til den konklusion, at det er af afgørende vigtighed at tage potentielle emissioner alvorligt, og at al kontorteknologi skal undersøges. Mange siger, at det bedste sted at starte med at fjerne emissioner, er ved at kigge på printerne, hvor brug af den forkerte toner kan udgøre en betydelig sundhedsrisiko.

Hvad siger eksperterne?
En rapport fra Avinashilingam Institute for Home Science & Higher Education for Women, som blev offentliggjort tidligere på året fandt, at “det er nødvendigt med rene teknologier for at begrænse udslippet af skadelige partikler og VOC (volatile organic compound)”. Rapporten konkluderede også, at toner kan have “genotoksiske effekter” og medføre andre sundhedsmæssige komplikationer.

Samtidig fastslog en undersøgelse foretaget i 2015 af PEC University of Technology i Chandigarh, at varm printertoner kan være årsag til skadelige VOC-emissioner.

Men heldigvis står virksomhedsejerne og IT-administratorerne ikke uden handlemuligheder over for dette problem. Hvis de gør de rette valg, når vi taler om toner, kan de reducere risikoen ved brug af printertoner dramatisk, og samtidig sørge for, at deres medarbejdere har et sundt og sikkert kontormiljø at arbejde i.

Men med så mange forskellige typer toner i handlen, hvordan skal virksomhedsejerne så kunne skille "fårene fra bukkene", når de står over for at skulle købe tonerpatroner? Producenterne af ægte toner siger ofte, at deres er mere sikker, mens producenterne af (ofte billigere) tredjepartsvarianter hævder, at deres produkter er fuldt ud lige så gode.

Men ved at købe tonerpatroner, der er godkendt at uafhængige, internationalt anerkendte organisationer, kan virksomhedsejerne faktisk være sikre på, at de tonerpatroner, de køber, er sikre.

Tests af tonere foretaget af certificerende organisationer som TÜV Rhineland, som foretager uafhængige inspektioner og produktcertificeringer, er i den forbindelse en stor hjælp. TÜV Rhineland har foretaget omfattende forskning i sundhedsmæssige risici knyttet til tonerbrug – med overraskende og lærerige resultater.

Hvad er der galt med genbrugspatronerne?
Det kunne ganske vist se ud som om, at det er billigere at genopfylde en tonerpatron, når den er tom, men der er én meget vigtig grund til, at det er bedre at købe ægte tonerpatroner: dine medarbejderes sundhed.

TÜV Rhinelands tests har vist, at genbrugstonere fra tredjeparter kan indeholde uacceptabelt høje niveauer af giftstoffer, og at udslip heraf kan forårsage sundhedsproblemer på langt sigt.

Derudover er forseglingen på genbrugspatroner ofte mindre tæt end den, man finder på de ægte produkter. Det betyder, at der kan ske et udslip af fine mikro-støvpartikler gennem huller i den genopfyldte patron og ud i printeren, som derfra siver ud i luften og forurener hele kontoret.

Skadelige emissioner?
Det betaler sig at tage det, de uafhængige testvirksomheder siger om VOC-emissioner og giftstoffer i tonere, alvorligt. I en undersøgelse foretaget af TÜV Rhineland i årene 2014-2016 om indholdet af potentielt skadelige stoffer i toner og VOC-emissioner under udskrivningsprocessen, blev 38 tredjeparts-tonerpatroner testet på en række Samsung-printere og sammenlignet med ægte Samsung-patroner.

Resultatet kunne ikke have været mere overbevisende. Chokerende 90 procent af tredjeparts-patronerne levede ikke op til TÜV Rhinelands sikkerhedsstandard, mens de ægte patroner bestod testen med lethed.

Og det var ikke nok med det. Mens man fandt, at de ægte Samsung-tonerpatroner indeholdt mindre end en procent kræftfremkaldende giftstoffer (et godt stykke under TÜV Rhinelands sikkerhedsstandard), indeholdt tredjeparts-patronerne hele 6,3 procent. Og endnu mere bekymrende er det, at mens de ægte tonere indeholdt absolut ingen giftstoffer, der kan forårsage fosterskader, lå det gennemsnitlige indhold af fosterskadelige giftstoffer i tredjeparts-patronerne på hele 17 procent.

Tal som disse viser, at brug af tonerpatroner, der ikke opfylder de uafhængige sikkerhedsstandarder, i en tid med stigende fokus på sundhed og større krav til virksomhedernes ansvar, kan betyde, at virksomhedsejerne udsætter ikke kun alle deres medarbejdere, men også sig selv, for en betydelig fare.

Ansvarlige virksomhedsrutiner
Når vi taler om at træffe afgørelse om valg af kontorartikler, ligger ansvaret hos IT-beslutningstagerne og virksomhedsejerne. Mange iværksættere er nu i stigende grad opmærksomme på den fare, som emissioner fra kontormaskiner udgør, og har erkendt, at deres medarbejderes sundhed og sikkerhed vejer tungere end alt andet.

Og i en tid med stor skepsis, hvor kun få tør at tage producenterne og forhandlerne på ordet, er det blevet afgørende at kunne vælge produkter, der opfylder uafhængige sikkerhedsstandarder. Tonerpatroner, der ikke opfylder sundhedsstandarderne og indeholder en uacceptabel mængde giftstoffer – særligt dem, der kan forårsage graviditets- og fosterskader – bør ganske enkelt ikke findes på det moderne kontor.

Del via:

Fortsæt med at læse

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form