Logo Lyreco

Forretningsmøder: spar tid, og arbejd mere effektivt med de rette metoder og værktøjer!

Del via:
  • Oxford

Som professionel deltager du dagligt i talrige møder. Det giver dig mulighed for at udfordre dine ideer, føre projekter videre og drøfte ideer med både dine medarbejdere og dine kunder. Men, udover at lytte og deltage i mødet, har du også brug for at tage notater. Og du har måske   behov for at kunne genbruge dine notater og/eller dele dem med dit team. Det gør du sådan her.

Hey, det er lige ud ad landevejen!
I stedet for at kopiere det der er skrives på flipoveren, under eller efter mødet, skal du blot scanne flipover-arkene med SCRIBZEE-appen ved at anbringe markørerne på skærmen på dem, der er trykt på papiret. For at bruge, dele eller ændre sidernes rækkefølge, skal du blot åbne appen, hvor du finder dem arkiveret efter emne, og derefter vælge den funktion, du skal bruge..

Endvidere kan alle gøre dette ved mødets afslutning, hvilket betyder, at der ikke længere er behov for at vente på, at en kollega sender notaterne til dig. Du kan endda gøre det samme med din OXFORD-notesbog, som du har brugt til at notere de vigtigste ideer og anvisninger til dine teams.

SCRIBZEE-appen kan bruges til nemt at oprette et enkelt dokument, der indeholder alle notaterne, som du derefter kan arrangere i den rækkefølge, der passer dig bedst. En ideel løsning til at genopfriske notater lige før næste møde eller til at udforme et skræddersyet sammendrag, som øjeblikkeligt kan deles med dine kolleger, så snart mødet slutter!

Med SCRIBZEE-appen og de intelligente OXFORD INTERNATONAL-notesbøger og SMART CHARTS-flipovers, kan du organisere, omorganisere, redigere og dele. Du bestemmer! Dine notater bliver bedre, efterhånden som dine tanker og dit projekt skrider frem.

*Download SCRIBZEE app. BY OXFORD for free on Apple Store or Google Play

Hello, plain sailing!
Rather than copying out what has been written on the flipchart, during or after the meeting, all you need to do is to scan the flipchart sheets with the SCRIBZEE app by aligning the markers on screen with the ones printed on the paper. To use, share or change the order of the pages, all you need to do is to open the application where you’ll find them filed by subject and select the function you need.

Also, everyone can do this at the end of the meeting which means there’s no longer any need to wait for a colleague to send the notes to you. You can even do the same with your OXFORD notebook, which you will have used to jot down the main ideas and instructions for your teams.

The SCRIBZEE app can be used to easily create a single document containing all the notes, which you can then arrange in the order that suits you best. An ideal solution for memorising notes just before the next meeting or for creating a tailor-made summary, which can be shared instantaneously with your colleagues as soon as the meeting ends!

With SCRIBZEE app and OXFORD INTERNATONAL smart notebooks and SMART CHARTS flipcharts, organise, re-organise, edit and share. You decide! Your notes become richer as your thoughts and your project progress.

*Download the SCRIBZEE app BY OXFORD for free on Apple Store or Google Play

Del via:

Fortsæt med at læse

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form