Logo Lyreco

3M - Vores ambition for menneskeheden

Del via:
3m

Den globale befolkningsvækst er bestemmende for, hvordan vi håndterer bæredygtigheden i vores virksomhed og i vores verden. Ved at starte med teknologien og arbejde med at forbedre menneskers liv på denne planet kan vi tænke holistisk på løsning af de globale udfordringer.

Vores største mulighed for at overvinde disse udfordringer ligger inden for innovation og samarbejde og ved at opfordre hver enkelt til at udleve deres passion og være kreativ. Virksomhedernes rolle er vigtig, men styrken er partnerskab. Det og samarbejde er, hvad vi arbejder ud fra hos 3M. Siden 1902 har denne tilgang gjort os i stand til at løse de mest vanskelige problemer for vores kunder, og det har i stigende grad givet os muligheden for at tage fat på nogle af de største problemer, menneskeheden står overfor.  

Globale udfordringer

Efterhånden som befolkningstallet stiger, står vi over for udfordringer som adgang til og sikring af vores energiressourcer, mangel på råmaterialer, menneskers sundhed og sikkerhed og uddannelse og udvikling, så vi kan sikre, at mennesker i hele verden kan leve et sundt og rigt liv.  Derfor fokuserer vi vores bæredygtighedsstrategi på at overvinde de globale udfordringer, der gør det vanskeligere at forbedre menneskers liv.

Råmaterialer

minimum design of 2 pinetrees

Verdens befolkning lever længere, og med det øgede pres på vores begrænsede naturlige ressourcer er vi nødt til at finde flere genanvendelige produkter og se, hvordan spild kan blive til næring. Ved at tage fat på dette problem hjælper virksomhederne planeten, men får også en konkurrencefordel på markedet. 3M har i årevis arbejdet med råmaterialeudfordringer, så vi er blevet mere bæredygtige og kan hjælpe vores kunder med at gøre det samme.  Vi arbejder utrætteligt på at tage hensyn til vores planets ressourcer med alt lige fra produkter til at sikre fødevarekvaliteten og således reducere spild og samtidig bekæmpe sygdomme fra fødevarer, til at finde lokale, genanvendelige eller spildmaterialer til rengøringsprodukter. 

Vand

minimalist design of a raindrop

Vand er den vigtigste naturlige ressource til at skabe liv og levedygtige økosystemer. Derfor skal vores forbrug begrænses og styres ansvarligt. Vi erkender, at en reduktion af vandforbruget i driften og forbedring af vandkvaliteten er vigtige elementer i optimeringen af vores beskyttelse af miljøet. Vand skal være til rådighed for at opfylde behovet hos nuværende og fremtidige forbrugere og de samfund, vi betjener, og vandkvaliteten skal overholde de lokale regler. 3M søger fortsat aktivt at forstå, styre og reducere vores samlede vandforbrug, samtidig med at vi skaber innovative løsninger for vores kunder, herunder avancerede vandfiltreringssystemer og processer til den indvendige belægning af rør i undergrunden. 

Energi & klima

minimalist design of a plant with a plug

Adgang til pålidelig energi påvirker alle virksomheder og samfund direkte. Bekymringer om produktion af energi og udledning kræver systematiske ændringer, og vi er her for at fremme processen. 3M har tradition for proaktiv ledelse, når vi tager fat på både de udfordringer og de muligheder, behovet for at bevare energi, generere vedvarende energi og reducere CO2-udledningen, giver. Det er vores filosofi, at tidlig handling er altafgørende for at være ledende på dette område, og vores programmer og resultater beviser vores succes. Vores 40 år gamle 3P-program (Pollution Prevention Pays) har forhindret mere end 2 mio. t forurening (luft, vand og affald), og vores produkter hjælper vores kunder med at gøre det samme. Vi søger at ændre måden, hvorpå verden producerer og bruger energi lige fra elektroniske enheder til datacentre og lette køretøjer til effektivisering af byggeri, til solcelleenergi til forsyningsnettet.  

Sundhed, sikkerhed, uddannelse og udvikling

minimalist design of a book
minimalist design of 2 spread hands with a first-aid cross above it

På basis af vores mangeårige førerposition inden for miljøbeskyttelse øger vi konstant vores fokus på udfordringer med hensyn til social bæredygtighed.  Der er mange globale arbejdsmiljøproblemer, og regeringer, virksomheder og forbrugere globalt kræver løsninger inden for arbejdsmiljø, sundhedspleje og fødevaresikkerhed. Madforgiftning og sygdomme, hvor smitten overføres via vand, resulterer i 3 mio. dødsfald i hele verden hvert år, og ca. 1 ud af hver 20 indlagte patienter i lav- og mellemindkomstlandene får en infektion under hospitalsopholdet. Vi bruger hver dag videnskaben til at forbedre menneskers liv inden for alt fra respiratorer og vandfiltrering til systemer til sikring af kvaliteten af fødevarer og til medicinsk udstyr. 

Fælles fodaftryk – mål, der går ud over vores aktiviteter

Vi har sat globale miljømål siden 1990, som har bidraget effektivt til at reducere vores egen miljøpåvirkning og gjort os til ledere inden for miljøbeskyttelse. Vores bæredygtighedsmål indtil 2025 går ud over vores egne aktiviteter ved at fokusere mere på at støtte målene for bæredygtighed og opfylde de behov, vores kunder og samfund, har. Sat op mod de globale udfordringer strækker de sig fra investering i bæredygtige materialer og energibesparelser til en samfundsmæssig tilgang til styring af vandforbruget og reduktion af vores kunders udledning af CO2 ved brug af vores produkter. Vi har også sat mål for opbygning af en forskelligartet arbejdsstyrke og uddannelse af mennesker inden for medarbejder- og patientsikkerhed i sundhedssektoren og i industrien.

Vores ambition for menneskeheden

Alt dette er en del af den forpligtelse, vi har påtaget os for at beskytte vores planet, samtidig med at vi får vores virksomhed til at vokse. Fremadrettet vil indsatsen med hensyn til at bruge 3M videnskab til at forbedre menneskers liv fortsat vokse ligesom vores indsats, når det gælder samarbejde med vores kunder, partnere og samfundet. 

Inge G. Thulin

Bestyrelsesformand, President og CEO, 3M

Sustainability Infographic 3M
Del via:

Fortsæt med at læse

Kontakt
close

Ring til os

Du kan ringe til en Staples-medarbejder på følgende nummer:

(+45) 70 130 131

Du kan også udfylde nedenstående formular, hvorefter en af vores repræsentanter vil kontakte dig snarest

Get help DK

Form